UMĚNÍ OCEŇOVAT

Umění oceňovat

The Art of Appreciation


Sklony k nehodnotícím principům již delší dobu rezonují (nejen) českou uměleckou scénou. Nejzřetelněji se projevují v současných „nesoutěžních“ podobách výročních cen. Ale co když se naopak rozhodneme nechat si dílo nacenit doslovně? Jak je vnímání umění závislé na jeho oceňování? Je tržní povaha umění vertikální? Putování po brněnských bazarech, zastavárnách a aukčních síních, na jehož konci se možná dozvíme, v čem doopravdy spočívá Umění oceňovat.

Inclinations towards non-evaluative principles have been resonating (not only) in the Czech art scene for a long time. They manifest themselves most clearly in the current "non-competitive" forms of annual awards. But what if, on the other hand, we decide to have our work priced literally? How is the perception of art dependent on its appreciation? Is the market nature of art vertical? Wandering through Brno's bazaars, pawnshops and auction halls, at the end of which we may learn what The Art Of Appreciation really consists of.

2021

The Art of Appreciating, SJCH, Modern Gallery AVU, Prague


2021, video 18 min

Jiří Gruber, Hana Matyášová, David Neumann, Martin ŽákPICTURES FROM VIDEO

PICTURES FROM INSTALLATION

The Art of Appreciating, SJCH, Modern Gallery AVU, Prague, 2021