DIGITAL MODELS
Digitální kalich

Digital Calyx


Digitální redefinice kalichu pro skleněné zpracování. Zkoumá technické a estetické vlastnosti skla ve vztahu k digitálnímu médiu.

A digital redefinition of the chalice for glass processing. It explore the technical and aesthetic properties of glass in relation to the digital medium.


image of calyx

image of calyx

image of calyx

2022, 3D model

Sára Jarošová, David Neumann


Tekutý květ

Liquid flower


Modely skleněných květinových objektů vznikly pro instalaci v rámci audiovizuálního projektu. Svou křehkostí a transparentností se stávají indexy digitálního prostoru.

Models of glass flower objects were created for installation as part of an audiovisual project. With their fragility and transparency, they become indexes of the digital spaces.


image of flower

image of flower

image of flower

image of flower

2022, 3D model

Sára Jarošová, David Neumann


Skleněné astronomické kuličky

Glass astronomical balls


Modely skleněných kuliček vytvořené pro Brněnský orloj na náměstí Svobody v Brně. Odkazují na fenomén jeskyní v okolí Brna, ale zároveň se stávají abstraktním mimozemským objektem nesoucím konotace spjaté se samotným tvarem orloje.

Models of glass balls created for the Astronomical clock on Náměstí Svobody in Brno. Glass balls refer to the phenomenon of caves in the vicinity of Brno. At the same time they become an abstract alien object carrying a connotation linked to the very shape of the astronomical clock.


image of cave

image of cave

image of cave

2022, 3D model

Sára Jarošová, David Neumann
Místo řevu

Place of Roar


3D model pro instalaci inspirovanou kopáním tůněk akční skupinou dětí usilujících o podporu biodiverzity vodních a mokřadních organismů a zadržování vody v krajině.

3D model for an installation inspired by the digging of pools by an action group of children seeking to support the biodiversity of aquatic and wetland organisms and water retention in the landscape.
2022, multi-platform installation

Sára Jarošová, David Neumann, Ester Šindelářová, Kamil Šindelář